Garanti

Steamery har valgt at tilbyde 1 års fabriksgaranti ("Garantien") på hvert produkt solgt via hjemmesiden, konceptbutikken og popup-butikker. Garantien er en tilføjelse til, og ikke en erstatning for rettigheder fastslået ved gældende købslov. Kunder har ret til at vælge mellem Garantien og købsloven. Kontakt det lokale forbrugerråd for yderligere information.

Garantien dækker følgende
Steamery garanterer hermed at produktet i en periode på 1 år fra bestilling hos Steamery via hjemmesiden er uden skader - dog kun såfremt produktet anvendes i overensstemmelse med Steamerys vejledninger for brug (brugsanvisning, tekniske specifikationer etc.) og med respekt for de begrænsninger, foreliggende dokument fremsætter.

Garantien gælder kun produkter købt til kundens eget brug og ikke videresalg.
Garantien dækker ikke
Garantien gælder kun produkter købt til kundens eget brug og ikke videresalg.
(a) produkter købt andre steder end på Hjemmesiden;
(b) problemer som opstår senere end 1 år efter køb via Steamerys hjemmeside;
(c) kosmetiske skader, inklusive men ikke begrænset til ridser, buler og knækket plastik;
(d) skade forårsaget af eksterne årsager, inklusive men ikke begrænset til uheld, misbrug, kontakt med fugt, brand;
(e) skader forårsaget ved brug af Produktet som ikke stemmer overens med Steamerys retningslinjer for det givne produkt, herunder produktets brugsanvisninger, tekniske specifikationer etc.; eller (f) at produktet er blevet modificeret.

Hvis kunden ønsker at indgive en gyldig reklamation under Garantien, vil Steamery, så vidt muligt:

(a) reparere produktet; eller
(b) erstatte produktet.

For information om Garantien, kontakt venligst Steamery via e-mail på den følgende adresse [email protected]
Henstilling
Produkter
Artikler